Nexifon Oy on yksityisomisteinen investointi- ja kehitysyhtiö. Nexifon on kestävää kehitystä tavoitteleva organisaatio. Tavoitteenamme on luoda vastuullinen toimintaympäristö portfolioyrityksillemme sekä kehittää yhteistyötä niiden sekä julkisen sektorin välillä. Tavoitteenamme on kestävän urbanisoitumisen, digitalisaation ja älykkäiden kansalaispalveluiden edistäminen. Tarjoamalla asiantuntija-apua ja erilaisia verkostoja luomme mahdollisuuksia ja edellytyksiä kannattavalle liiketoiminnalle. Me haluamme edesauttaa yhtäläisten mahdollisuuksien ja sosiaalisen vastuun kehittymistä kaikessa toiminnassamme. Olemme julkistaneet keskeiset toimintaperiaatteemme ja niillä on sekä ylimmän johdon että yhtiön hallituksen täysi tuki.

Tavoitteenamme on tuottaa aitoa lisäarvoa osakkeenomistajillemme ja kumppaneillemme liiketoiminnan kehittämiseksi ja sitä kautta loppujen lopuksi työpaikkoja ja hyvinvointia yhteiskunnalle.


Esa Tervo Managing Partner, CEO

Tervolla on pitkän linjan kokemus kansainvälisestä tutkimus- ja kehittämistyöstä, e-oppimisen teknologioista sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä (mm. Tekes, ESR ja EUREKA).

Esa Tervo on pitkän linjan teknologiajohtaja, jolla on vankka tuntemus kansainvälisestä ohjelmistoliiketoiminnasta. Hänellä on vahva näkemys ja kokemus laajamittaisesta projektitoiminnasta, tuotekehityksestä sekä yritysjohdon konsultoinnista.

Tervo on sisällön julkaisun ja tiedonhallinnan ratkaisujen asiantuntija. Tervolla on kokemusta kansainvälisestä tutkimus- ja kehittämistyöstä, e-oppimisen teknologioista sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä (mm. Tekes, ESR ja EUREKA).

Nexifon Oy:n Managing Partner-tehtäviensä lisäksi, Tervo jatkaa edelleen toimitusjohtajana Neoxen Systems-yhtiössä – yhdessä keskeisistä portfoliokumppaneistamme. Aiemmin Tervo on työskennellyt Comptel Oyj:n tytäryhtiön Probatus Technologiesin varatoimitusjohtajana ja teknologiajohtaja. Ennen Comptel-ryhmää Tervo työskenteli kehitysjohtajana Bentley Systemsillä. Bentley on maailman johtava insinööreille, arkkitehdeille, urakoitsijoille sekä infrastruktuurin omistaja-operaattoreille suunnattujen kestävän infrastruktuurin ohjelmistoratkaisujen toimittaja.

Tervo on tuottanut useita teknologisia innovaatioita, artikkeleita sekä julkaisuja. Tervo on usein nähty puhuja teknologia-alan seminaareissa ja alan tapahtumissa.


"Pyrimme toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksiä tehdessämme. Syrjintä työelämässä liittyy erottamattomasti syrjintään muillakin yhteiskunnan osa-alueilla. Se on täysin vastoin visiotamme vapaudesta ja globaalista yhteiskunnasta."

Lainaus yhtiön tasa-arvopolitiikasta
Ota yhteyttä...

"Olemme tietoisia niistä vaikutuksista, joita moderni kulttuuri aiheuttaa ympäristöllemme. Ymmärrämme, että meidän on pyrittävä tasapainottamaan taloutta ja ekologiaa. Ympäristötietoisuus onkin luonnollinen osa toimintakulttuuriamme."

Lainaus yhtiön ympäristöpolitiikasta