• SIJOITUS-
  JA
  KEHITYSYHTIÖ
  NeXifon Oy
 • INVESTOIMME
  TULEVAISUUDEN INNOVAATIOIHIN...
  Portfolio - Neoxen Systems
  PORTFOLIO
  Neoxen Systems
  Portfolio - XoomPoint Corporation
  PORTFOLIO
  XoomPoint Corporation
  Portfolio - iQ Payments
  PORTFOLIO
  iQ Payments
 • ÄLYKKÄÄT KAUPUNGIT
  Image 2
  Image 3
  Image 4
  Image 5
  Image 6
  Image 7
  Image 8
  Image 9
  Image 10
  Image 11
  Image 12
  Image 13
  KESTÄVÄ KEHITYS
 • VERKOTTUNUT MAAILMA
  Missä tahansa. Milloin tahansa.
  Ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.
  Esineiden internet - ekologisesti.
  Kaikki verkossa.

Investoinnit kestävään kehitykseen

Nexifon Oy on yksityisomisteinen investointi- ja kehitysyhtiö. Tavoitteenamme on luoda vastuullinen toimintaympäristö portfolioyrityksillemme sekä kehittää yhteistyötä niiden sekä julkisen sektorin välillä.

Nexifon on kestävää kehitystä tavoitteleva organisaatio. Tarjoamalla asiantuntija-apua ja erilaisia verkostoja luomme mahdollisuuksia ja edellytyksiä kannattavalle liiketoiminnalle. Me haluamme edesauttaa yhtäläisten mahdollisuuksien ja sosiaalisen vastuun kehittymistä kaikessa toiminnassamme. Olemme julkistaneet keskeiset toimintaperiaatteemme ja niillä on sekä ylimmän johdon että yhtiön hallituksen täysi tuki.

Tavoitteenamme on tuottaa aitoa lisäarvoa osakkeenomistajillemme ja kumppaneillemme liiketoiminnan kehittämiseksi ja sitä kautta loppujen lopuksi työpaikkoja ja hyvinvointia yhteiskunnalle.


Ota yhteyttä

Kohteina muutosten tuojat

Nexifon keskittyy kohteisiin, jotka voivat aiheuttaa muutoksen - suunnanmuutoksen, joka onnistuessaan voisi aiheuttaa lumipalloefektin, ja ennen pitkää muuttaa pelin luonteen. Uskomme, että vain tällaiset kohteet voivat auttaa yhteiskuntaamme kohti parempaa tulevaisuutta.

Keskittymällä ensisijaisesti tällaisiin aihealueisiin, pystymme tarjoamaan kumppaneillemme aitoa kilpailuetua sekä lisäarvoa tuovaa kumppanuutta. Tällaisen yhteistyön myötä voimme tarjota kumppaneillemme parasta asiantuntemusta julkiselta sektorilta, korkeakouluista ja liike-elämästä.

Me hyödynnämme henkilökuntamme koko osaamista ja ammatillista sitoutumista tuoden laajan valikoiman yritysten kehittämisen osaamista ja kokemusta yhteiseksi hyväksi. Kokoamme yhteen tiimin, jolla on oikeat taidot oikeaan tarkoitukseen ja valjastamme tämän tietämyksen lisäarvon tuottamiseen portfolioyrityksillemme.


Portfolio

Arvomme ja eettiset periaatteemme

Tavoitteenamme on rakentaa parempia, vahvempia ja kestävämmin kehittyviä yrityksiä, vahvistaa omaa yrityskuvaamme ja sitoutua asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Me pyrimme toimimaan vastuullisena omistajana kehittämällä portfolioyrityksiämme ja samalla edistäen yhteisöämme globaalin ympäristön vaatimukset huomioiden.

Olemme sitoutuneet olemaan vastuullinen toimija ja pyrimme rakentamaan elinvoimaisia yhteisöjä. Pyrimme maksimoimaan pitkän aikavälin tuotto-odotukset osakkeenomistajillemme samalla huolehtien yleisistä vastuistamme ja huomioiden eettiset periaatteemme.

Ymmärrämme, että yhteisten arvojen määrittäminen, niiden saattaminen käytäntöön ja ylläpitäminen on yksi keskeisimmistä asioista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.


Periaatteemme

Henkinen pääoma, intohimo ja sitoutuminen

Nykypäivän verkottuneessa maailmassa innovatiiviset ideat, käsitteet ja prosessit ovat välttämättömiä jatkuvan menestyksen takaamiseksi mille tahansa yritykselle. Pyrimme luomaan arvoa, tuottamaan tuloksia, ja jatkuvasti parantamaan kaikkia näitä elementtejä yhdessä portfolioyritystemme kanssa. Tavoitteenamme on olla luova ja tehokas auttaaksemme kumppaneitamme tuottamaan innovatiivisia ratkaisuja asiakkailleen.

Se tietopääoma ja intohimo, jota kumppanimme päivittäin osoittavat, ovat niitä keskeisiä tekijöitä, jotka ajavat meitä eteenpäin. Arvostamme ja kunnioitamme ihmisiä, jotka muodostavat portfolioyritystemme tärkeimmän voimavaran. Intohimo ja sitoutuminen ovat olennaisinta henkistä pääomaa.


Portfolio

Eettiset periaatteemme

Kerromme avoimesti yhteiset eettiset arvomme ja liiketoiminnan periaatteemme kaikille sidosryhmillemme. Pyrimme omalta osaltamme rakentamaan avointa tietoyhteiskuntaa.

Tasa-arvopolitiikka

Pyrimme mahdollisimman sosiaaliseen vastuullisuuteen kaikessa päätöksenteossamme. Tämä linjaus koskee sekä yhteistyökumppaneitamme että työntekijöitämme.

Ympäristöpolitiikka

Olemme tietoisia niistä vaikutuksista, joita moderni kulttuuri aiheuttaa ympäristöllemme. Ymmärrämme, että meidän on pyrittävä tasapainottamaan taloutta ja ekologiaa.

Yksityisyyden suoja

Vastuullisena kestävään kehitykseen tähtäävänä investointi- ja kehittämispalveluiden tuottajana, ymmärrämme yksityisyyden suojaamisen tärkeyden. Me kunnioitamme sitä.