Olemme tietoisia niistä vaikutuksista, joita moderni kulttuuri aiheuttaa ympäristöllemme. Ymmärrämme, että meidän on pyrittävä tasapainottamaan taloutta ja ekologiaa. Ympäristötietoisuus onkin luonnollinen osa toimintakulttuuriamme.

Nexifon soveltaa ISO 14000 standardien vaatimuksia prosesseihinsa ja hyväksyy ajatukset, jotka nousivat Rion Earth Summitissa otsikolla Agenda 21. Me uskomme, että "ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti" on toimiva ajatusmalli ja ettei tämän päivän tekojamme pitäisi maksattaa huomisen kustannuksella.

Olemme asettaneet teknisesti ja taloudellisesti kestäviä tavoitteita optimoidaksemme palveluidemme ja päivittäisen työmme ympäristöystävällisyyden. Meidän pääasiallinen liiketoimintamme rakentuu tietoyhteiskunnan ja sähköisten palveluiden varaan paperiviestinnän sijaan. Kannustamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme pohtimaan omaa paperin kulutustaan ja välttämään ylimääräistä paperitulosteiden tuottamista, jakelua tai varastointia missään muodossa.

Olemme ottaneet käyttöön konkreettisia toimenpiteitä organisaatiossamme:

 • Seuramme kaikkea saapuvaa ja lähtevää ympäristön kannalta merkityksellistä materiaalia, kuten muovipusseja, muovikalvoja, sähköä, vettä ja kylmäaineen kulutusta
 • Käytämme uudelleen kaiken paperin ja lopuksi kierrätämme
 • Olemme lisänneet uusiopaperin käyttöä organisaatiossamme
 • Kierrätämme värikasetit ja ostamme uusiotäytettyjä
 • Emme käytä haitallisia aineita, kuten freonia
 • Käytämme joukkoliikennettä, kävelemme tai pyöräilemme mahdollisuuksien mukaan
 • Käytämme yhteiskuljetusta työmatkoilla, kun se on mahdollista
 • Pidämme toimiston lämpötilan sopivimmalla tasolla
 • Käytämme virtualisointia ja etäkäyttöä palvelinten hallinnassa
 • Huollamme säännöllisesti lämmitysjärjestelmän ja muut laitteet
 • Suoritamme tarvikkeiden ostot paikallisesti mahdollisuuksien mukaan

Pyrimme laajentamaan näitä käytänteitä edelleen ja pyrimme toimimaan esimerkkeinä kumppaneillemme aina kun mahdollista. Yhä useammat yritykset ovat muuttamassa käytäntöjään ympäristöystävällisempää suuntaan. Se on meidän yhteinen vakaumuksemme, että yhteistyöllä ympäristöasioissa on tärkeä rooli maapallon luonnonvarojen säilyttämisessä.