Pyrimme toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksiä tehdessämme, myös mahdollisia ja nykyisiä yhteistyökumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan. Emme syrji ihmisiä suoraan emmekä välillisesti rodun, ihonvärin, etnisen tai kansallisen alkuperän, sukupuolen, siviilisäädyn, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Syrjintä työelämässä liittyy erottamattomasti syrjintään muillakin yhteiskunnan osa-alueilla. Se on täysin vastoin visiotamme vapaudesta ja globaalista yhteiskunnasta.

Olemme ryhtyneet aktiivisiin toimiin poistaaksemme kaiken välittömän ja välillisen syrjinnän liiketoiminnan käytännöistämme ja tuottamistamme palveluista. Nämä käytännöt ovat kaikkien vastuulla: johtajien, henkilöstön, konsulttien, urakoitsijoiden ja kaikkien, jotka osallistuvat päivittäiseen työhömme.

Pyrimme tunnistamaan heikommassa asemassa olevia ryhmiä toiminta-alueellamme ja varmistamaan, että heillä on yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä, kun henkilöstön palkkaamista harkitsemme. Aina, kun se on mahdollista, pyrimme antamaan koulutusta tällaiselle henkilöstölle, jotta he voivat saada aseman yhtiössä. Yhtäkään työnhakijaa tai työntekijää ei käsitellä enemmän tai vähemmän suosivasti tai syrjivästi. Jotta tähän päästäisiin, noudatamme tasa-arvoista rekrytointipolitiikkaa.

Kun palkkaamme konsultteja, urakoitsijoita tai muita toimijoita, sekä rakentaessamme kumppanuussuhteita, olemme tietoisia sitoutumisestamme yhtäläisiin ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin.

Pyrimme laajentamaan näitä käytänteitä edelleen ja pyrimme toimimaan esimerkkeinä kumppaneillemme aina kun mahdollista. Globalisoitunut liiketoiminta on herättänyt tietoisuuden yhtäläisten mahdollisuuksien merkityksestä. Kasvava joukko yrityksiä eri puolilla maailmaa on muuttamassa käytäntöjään entistä tasa-arvoisempaan suuntaan. Se on meidän yhteinen vakaumuksemme, että yhteistyöllä ja ymmärryksellä tasa-arvokysymysten merkityksestä tulee olemaan tärkeä rooli paitsi maailmantalouden kasvussa, mutta myös liiketoimintamme menestymisessä.