Nexifon Oy:n (jäljempänä "Yhtiö") sivustojen (http://www.nexifon.fi, jäljempänä "Sivusto") käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) noudattaen. Käyttämällä Sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Ehtoja. Koska Yhtiö voi muuttaa Ehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin Ehtoihin. Jos et hyväksy Ehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Sivuston käytöstä.

Tekijänoikeudet

Sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti Suomen lakien ja kansainvälisten sopimusten nojalla. Yhtiö pidättää itsellään kaikki oikeudet Sivustoon ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai Sivustolla toisin mainita. Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu, tai tallentaminen muuhun kuin henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön, on kiellettyä ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS JA TAVARAMERKIT

Nexifon ja Nexifon logo ovat Nexifon Oy:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Euroopan Unionin alueella ja/tai muissa maissa. Copyright © Nexifon Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, Microsoft Windows ja Microsoft Azure ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ja/tai tuotenimet kuuluvat kullekin viralliselle haltijalleen.

Tuotteiden ja palveluiden käyttäminen

Tällä Sivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut, mukaan lukien niiden sisältämä dokumentaatio, ovat Yhtiön ja/tai kolmansien osapuolien tekijänoikeuksin suojattua omaisuutta. Näiden tuotteiden ja palveluiden käyttämistä saattaa suojata niiden sisältämien lisenssisopimusten ehdot. Sinulla ei ole oikeutta ladata, asentaa tai käyttää kyseisiä tuotteita tai palveluita, ellet hyväksy niihin mahdollisesti liittyviä lisenssisopimuksia.

Aineiston lähettäminen Yhtiölle, kommentit ja palaute

Lähettämällä aineistoa jollekin Yhtiön palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Sivuston välityksellä hyväksyt ja vahvistat sen, että sinulla on oikeus lähettää aineisto Yhtiölle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta sinulle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Aineistoa tai muuta viestintää, pois lukien henkilö- ja asiakastiedot, käsitellään ei-luottamuksellisena, ei-yksinomaisena, tekijänpalkkioista vapaana, peruuttamattomana, täysin mahdollisena edelleen lisensoitavaksi ja ilman omistusoikeutta.

Virukset ja vahingollinen koodi

Ennen materiaalin vastaanottamista tai lähettämistä käyttäjän vastuulla on tehdä kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet, kuten virukset, troijalaiset tai vastaava.

Linkittäminen Sivustolle

Käyttäjällä on oikeus linkittää käyttäjiä tähän Sivustoon muilta sivustoilta, mikäli seuraavia ehtoja noudatetaan. Tähän Sivustoon linkittävä:

  1. Saa linkittää, muttei kopioida, tämän Sivuston sisältöä;
  2. Ei saa upottaa tämän Sivuston sisältöä toisille sivustoille;
  3. Ei saa esittää virheellisesti tai harhaanjohtavasti tietoa Yhtiön tuotteista tai palveluista;
  4. Ei saa antaa ymmärtää minkäänlaista harhauttavaa tietoa kumppanuussuhteesta Yhtiöön;
  5. Ei saa antaa virheellisesti ymmärtää, että Yhtiö sponsoroisi tai tukisi linkittäjän tuotteita tai palveluita;
  6. Ei saa käyttää Yhtiön tuote- tai tavaramerkkejä ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa;
  7. Ei saa sivuilleen sisällyttää materiaalia mikä voitaisiin tulkita epäeettiseksi, syrjiväksi, pornografiseksi tai soveltumattomaksi kaiken ikäisille käyttäjille;
  8. Ei saa sisällytää sivuilleen mitään materiaalia, minkä voidaan tulkita rikkovan voimassaolevia lakeja;
  9. Täytyy hyväksyä se, että Yhtiö voi milloin tahansa pyytää poistamaan linkin.
Linkit muille sivustoille

Tämä Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin ja resursseihin, jotka eivät ole Yhtiön hallinnassa. Nämä sivustot on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi, eikä Yhtiö vastaa näiden linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Yhtiö ei anna mitään takuuta tai lausuntoa millään linkitetyllä sivulla olevan sisällön, ohjelmiston, palvelun tai sovelluksen oikeellisuudesta, tarkkuudesta, tehokkuudesta tai laadusta. Yhtiö ei vastaa linkitettyjen sivujen saatavuudesta, sisällöstä tai toiminnoista. Siirryt linkitettyyn sivustoon omalla vastuullasi. Lisäksi linkitettyjen sivustojen käyttöä säätelevät soveltuvat periaatteet ja käyttöehdot, mukaan lukien linkitetyn sivuston tietosuojaperiaatteet, mutta niihin rajoittumatta.

Kolmansien osapuolien tuotteet ja palvelut

Tällä Sivustolla saatetaan mainita tai kuvata kolmansien osapuolien tuotteita tai palveluita. Tätä ei pidä tulkita Yhtiön suositukseksi tai yleensäkään suosittelemiseksi. Viittaukset kolmansien osapuolien tuotteisiin tai palveluihin tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”, ilman minkäänlaista takuuta tai velvoitetta edes välillisesti.

Takuiden kieltolauseke

YHTIÖ EI ESITÄ MITÄÄN LAUSUNTOA TÄMÄN SIVUSTON, YHTIÖN JÄRJESTELMIEN, PALVELUJEN, TIETOJEN TAI SISÄLLÖN KAUTTA SAATAVISTA TULOKSISTA. NÄIDEN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA VASTUULLA.

TÄMÄ SIVUSTO, YHTIÖN JÄRJESTELMÄT, PALVELUT JA TIEDOT TARJOTAAN "SELLAISINA KUIN NE OVAT". YHTIÖ, SEN LISENSSINANTAJAT JA SEN TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT, LAKISÄÄTEISET JA MUUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, KOLMANNEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. YHTIÖ JA SITÄ LÄHELLÄ OLEVAT YHTIÖT, LISENSSINANTAJAT JA TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN LAUSUNTOA TAI TAKUUTA TÄLLÄ SIVUSTOLLA TAI YHTIÖN JÄRJESTELMISSÄ OLEVIEN TAI NIIDEN KÄYTÖN KAUTTA SAATAVAN SISÄLLÖN, TIETOJEN TAI PALVELUJEN TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, TURVALLISUUDESTA TAI OIKEA-AIKAISUUDESTA. MITKÄÄN SIVUSTOSTA SAAMASI TIEDOT EIVÄT MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA, JOTA YHTIÖ EI OLE NIMENOMAISESTI MAININNUT NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA.

JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA, JOTEN TÄMÄN OSAN RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. JOS OLET KULUTTAJA, NÄMÄ MÄÄRÄYKSET EIVÄT VAIKUTA LUOVUTTAMATTOMIIN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIISI. HYVÄKSYT JA VAHVISTAT, ETTÄ NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA MÄÄRITETYT VASTUUN JA TAKUIDEN RAJOITUKSET OVAT OIKEUDENMUKAISIA JA KOHTUULLISIA.

Vastuun rajoittaminen

SOVELTUVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA JA SILTÄ OSIN KUIN YHTIÖ ON MUUTOIN OSOITTAUTUNUT VASTUULLISEKSI MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA, YHTIÖ VASTAA VAIN TODELLISISTA VAHINGOISTA. LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA YHTIÖ, SITÄ LÄHELLÄ OLEVAT YHTIÖT, TOIMITTAJAT TAI SIVUSTOLLA MAINITUT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ESIMERKILLISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA JA/TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA JA/TAI VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA TIETOJEN MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN HÄIRIINTYMISESTÄ, JOTKA JOHTUVAT SIVUSTON, YHTIÖN JÄRJESTELMIEN, TIETOJEN, PALVELUJEN TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ JA/TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ, SIITÄ RIIPPUMATTA PERUSTUUKO VASTUU TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN OIKEUDELLISEEN PERUSTEESEEN, JA SIITÄ RIIPPUMATTA, ONKO YHTIÖLLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. NÄISSÄ EHDOISSA SINULLE ANNETUT OIKEUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA RAJOITTUVAT TÄSSÄ ASIAKIRJASSA NIMENOMAISESTI MÄÄRITETTYIHIN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA.

Tuotteiden ja palveluiden saatavuus

Tämä Sivusto on käytettävissä lähes kaikissa maissa. Sivusto voi sisältää vittauksia tuotteisiin tai palveluihin, jotka eivät välttämättä ole saatavissa jokaisessa maassa. Nämä viittaukset eivät tarkoita sitä, että Yhtiöllä olisi tarkoituksena tuoda kyseisiä tuotteita tai palveluita saataville kyseiseen maahan.

Sovellettava laki

Nämä Ehdot ja näistä Ehdoista tai niihin liittyen mahdollisesti esille tulevia asioita käsitellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti.